Звіт керівника перед колективом та громадськістю

 

Звіт завідувача

Варварівського дошкільного навчального закладу

 «Ластівка» (ясла-садок)»

Зражевської Марини Леонідівни

перед батьківською громадою та колективом

за 2017-2018 навчальний рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання  звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад «Ластівка» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», на основі Типового положення про дошкільний навчальний заклад,  власного Статуту та свідоцтва про державну реєстрацію.

Юридична адреса дошкільного закладу: 51325, Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с.Варварівка, вул Чкалова, будинок № 36. Форма власності –  комунальна, мова  виховання – українська.

1. Загальна характеристика

Варварівський ДНЗ «Ластівка  розпочав функціонування у 1990 році. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням ін­тересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні при­міщення:

-музична зала;

-методичний кабінет та медичний блок;

- спортивна зала;

- прогулянкові майданчики;

- спортивно-ігрові майданчики.

2. Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 99 місць для дітей від 1,5 до 6 (7) років. Групи комплектувались переважно у червні-липні за направленнями дитячого дошкільного об’єднання.

У 2017-2018 навчальному році укомплектовано 3 вікові групи ( 49 дітей):

1 група для дітей раннього віку з 1,5 років до 3-х років (17 дітей);

2 групи для дітей дошкільного віку від 3-х років до 6(7) років(32 дитини).

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих .

 

3. Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують

19 працівників: 10-молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медична сестра.

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: завідувач – освіта – повна вища, вихователі - 6, музичний керівник – 1, практичний психолог та керівник гуртка з англійської мови -1. Усього 9 педагогів.

Всі педагогічні працівники мають спеціальну педагогічну освіту: 6 педагогів – повну вищу освіту (67%), 3 педагога – неповну вищу освіту (33%).

Постійно зростає відсоток оволодіння педагогами комп’ютерними технологіями.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків ( Четверо педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку-44% з пед.кадрів закладу)  Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників ДНЗ. В поточному році проатестовано 3 вихователя та музичного керівника: Кусакіну Ольгу Олексіївну (присвоєння І категорії), Пономаренко Тетяну Олегівну, Думанову Ірину Миколаївну (присвоєння ІІ категорії) та Потєєва Віктора Івановича (на відповідність займаної посади).

Проведено семінар на тему «Розвиток творчих здібностей дошкільників під час освітнього процесу» на високому рівні, де показали свої творчі здібності педагоги та вихованці закладу.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

4.Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ.

Пріоритетними напрямами роботи колективу У 2017 -2018 навчальному році вважати:

 • удосконалення професійної компетентності педагогів;
 • створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку дитини дошкільного віку;
 • впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;
 • формування здоров’язберігаючої функції дитини;
 • підвищення рівня компетентності родини вихованців ДНЗ.

Пріоритетні завдання у 2017 - 2018 навчальному році:

Упродовж 2017-2018 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

 1. Робота над вивченням обласного методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості і громадянського виховання»

(практичний етап).

 1. Формування життєвої компетенції дошкільника шляхом активізації мовленнєвих здібностей відповідно до чинних державних програм:

          · «Українське дошкілля»

          · «Оберіг»

 1.  Охоплення дошкільною освітою 83% дітей 5-тирічного віку, 27% неохоплених дошкільною освітою.

 

Дитячий садок створює належні умови для зміцнення фізичного здоров’я дітей.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Однак, медичний кабінет недооснащено.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. В наявності є спортивний зал та спортивно-ігровий майданчик.

Медична сестра Грабко В.М., працюючи на ставку, надає кваліфіковані послуги: здійснює моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримує інтерес дитини до власного здоров’я.

 

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

 

5.Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ  здійснює завідувач Зражевська М.Л, з педагогічним стажем - 13 років, 15 тарифний розряд. З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

 • батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з ОП (охорона праці);
 • пожежно-технічна комісія.

 

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів навчально-виховного процесу;

3) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей на території Варварівської сільської ради;

4) колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу; в рамках здійснення міжнародних зв’язків з педагогами дошкілля в закладі стабільно функціонує офіційний сайт ДНЗ http://varvarovka_dnz.dnepredu.com/, сторінка на фейсбуці та електронна пошта varvarovkadnz@gmail.com. Протягом року велося електронне відвідування та електронна черга дітей дошкільного закладу через «Курс дошкілля» де висвітлюється мережа дошкільного закладу, відвідуваність дітей, харчування, антропометрія та можливість бачити батьками чергу до садочку своєї дитини.

5)  організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту»). в розмірі посадового покладу;

6) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через батьківський комітет ДНЗ, загальні батьківські збори.

6.Організація роботи із сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу.

Одним із головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

Педагогічний колектив дошкільного закладу на протязі року тісно співпрацював з колективом батьків вихованців. Успішно відбувається педагогічний супровід підвищення знань і умінь батьків за допомогою просвітницьких форм роботи:

- відкриті перегляди свят та розваг ;

- виставки дитячих робіт з відповідної тематики (щомісяця);

- фотовиставки (1 раз на квартал);

- інформаційні проспекти (щомісячно);

- інформаційний стенд (щомісячно);

- консультації, рекомендації, бесіди (групові й індивідуальні – за запитом);

- батьківські збори (загальні – 2 рази на рік, групові – 4 рази на рік).

Основними напрямами роботи педагогів із батьками щодо виховання та розвитку дітей є:

· удосконалення партнерства сім’ї та колективу закладу в укріпленні здоров’я дошкільників та розвиток їх творчого потенціалу;

· цілеспрямована фахова допомога сім’ї у вирішенні соціальних і психолого-педагогічних проблем;

· формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї – набуття членами сім’ї соціально-педагогічних знань і навичок достатніх для реалізації завдань повсякденного життя;

· співпраця у створені належних та безпечних умов для життєдіяльності та розвитку дітей;

· залучення батьків до активної участі у навчально-виховному процесі ДНЗ.

У дошкільному закладі системно працює батьківський комітет (голова Рижкова Вікторія Василівна), обрання якого відбувається під час проведення загальних батьківських зборах. Батьківський комітет розглядає питання ефективного існування ДНЗ, допомагає як у здійсненні навчально-виховного процесу, так і у матеріально-технічному забезпеченні. Двічі на рік завідувач звітує перед батьками про проведену роботу та результати співпраці.

В 2017-2018 н.р. проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей, за результатами яких складалися акти, надавалися пільги в ДНЗ щодо часткової оплати за харчування в закладі. Створено банк даних дітей пільгових категорій: 3 дітей на безоплатній основі (діти з малозабезпечених сімей), багатодітні сім’ї – 8 (25% оплати), всім іншим - 50% від вартості харчування. За потреби поновлювався соціальний паспорт.

7.Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2017-2018 навчального року педагогічний колектив брав участь у:

 • акціях милосердя: «Діти - дітям», «Допомога учасникам АТО»;
 •  «Веселі старти» з елементами футболу»;
 • Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти, в якому стали лауреатами та нагороджені дипломом за участь.

 

8. Організація харчування у ДНЗ.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227.

У ДНЗ працює досвідчений, кваліфікований медичний персонал, завгосп та кухарі.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому: 66 %

9. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Варваріський ДНЗ «Ластівка» є комунальним закла­дом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпеченню прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

10. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

Завдяки активної діяльності дошкільного закладу, сільського голови Варварівської сільської ради Чепурного В.М. та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась.

       Для повноцінного існування навчального закладу  з бюджету Варварівської сільської ради виділено на придбання швейної машинки–в сумі 3тис.154 грн., на тканину та гарнітуру для пошиття костюмів в сумі 6тис. 708 грн., канцтовари для вихованців та працівників навчального закладу в сумі 12тис.218 грн., а також на придбання миючих (3тис.636грн.), господарчих потреб (3000грн.), на перезапуск вогнегасників в сумі 1272грн., на обладнання в котельню (сигналізатор, монометр, термометр) в сумі 2008грн., на освітлення в кухні та пральні в сумі 7158грн.,  костюм діда мороза та снігуроньки вартістю 2300грн., на придбання фарби для ремонтних робіт в сумі 3762 грн.,  праска в сумі 500грн., іграшки до дня захисту дітей в сумі 4254 грн., подарунки для випускників в сумі 7941 грн. . ВЬОГО: 57911грн.

     Завдяки благодійним внескам батьківської громади навчальний заклад має фінансову підтримку, а саме придбання іграшок для дітей, ведення групової каси та господарчих потреб.

У 2018-2019 навчальному році планується зміцнити матеріально-технічну базу:

- поточні ремонти по групам;

- утеплення фасаду будівлі;

- капітальний ремонт асфальтного покриття тротуарних доріжок ,

- встановлення міжкімнатних дверей по закладу,

- ремонт підлоги та покриття лінолеумом по коридорах та групових кімнат.

Звіт завідувача

Варварівського дошкільного навчального закладу «Ластівка»

Зражевської Марини Леонідівни

перед батьківською громадою та колективом

за 2016-2017 навчальний рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання  звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад «Ластівка» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», на основі Типового положення про дошкільний навчальний заклад,  власного Статуту та свідоцтва про державну реєстрацію.

Юридична адреса дошкільного закладу: 51325, Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с.Варварівка, вул Чкалова, будинок №36. Форма власності –  комунальна, мова  виховання – українська.

1. Загальна характеристика

Варварівський ДНЗ «Ластівка  розпочав функціонування у 1990 році. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням ін­тересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні при­міщення:

-музична зала;

-методичний кабінет та медичний блок;

- спортивна зала;

- прогулянкові майданчики;

- спортивно-ігрові майданчики.

2. Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 99 місць для дітей від 1,5 до 6 (7) років. Групи комплектувались переважно у червні-липні за направленнями дитячого дошкільного об’єднання.

У 2016-2017 навчальному році укомплектовано 3 вікові групи ( 47 дітей):

1 група для дітей раннього віку з 1,5років до 3-х років (17 дітей);

2 групи для дітей дошкільного віку від 3-х років до 6(7) років(31 дитина).

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих .

3. Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують

18 працівників: 10-молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медична сестра.

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: завідувач – освіта – повна вища, вихователі - 5, музичний керівник – 1. Усього 7 педагогів.

Всі педагогічні працівники мають спеціальну педагогічну освіту: 5 педагогів – повну вищу освіту (72%), 2 педагогів – неповну вищу освіту (28%).

Постійно зростає відсоток оволодіння педагогами комп’ютерними технологіями.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків ( Четверо педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку-57% з пед.кадрів закладу)  Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників ДНЗ. В поточному році проатестовано завідувача на відповідність займаної посади – Зражевської М.Л. та підвищено розряд (з 12-го на 13-й) та 2 вихователя: Онопрієнко Світлану Іванівну (присвоєння вищої категорії) та Кузьменко Лілію Петрівну (на відповідність займаної посади).

Проведено семінар з патріотичного виховання на високому рівні, де показали свої творчі здібності педагоги та вихованці закладу.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

4.Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ.

Пріоритетними напрямами роботи колективу У 2016 -2017 навчальному році вважати:

 • удосконалення професійної компетентності педагогів;
 • створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку дитини дошкільного віку;
 • впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;
 • формування здоров’язберігаючої функції дитини;
 • підвищення рівня компетентності родини вихованців ДНЗ.

Пріоритетні завдання у 2016 - 2017 навчальному році:

Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

 1. Робота над вивченням обласного методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості і громадянського виховання»

(організаційно-моделюючий етап).

 1. Формування життєвої компетенції дошкільника шляхом активізації мовленнєвих здібностей відповідно до чинних державних програм:

          · «Українське дошкілля»

          · «Оберіг»

 1.  Охоплення дошкільною освітою 83% дітей 5-тирічного віку, 27% неохоплених дошкільною освітою.

Дитячий садок створює належні умови для зміцнення фізичного здоров’я дітей.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Однак, медичний кабінет недооснащено.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. В наявності є спортивний зал та спортивно-ігровий майданчик.

Медична сестра Грабко В.М., працюючи на 0,5 ставки в ДНЗ «Ластівка», з 01.06.2017року буде працювати на 1 ставку, надає кваліфіковані послуги: здійснює моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримує інтерес дитини до власного здоров’я.

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

5.Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ  здійснює завідувач Зражевська М.Л, спеціаліст ІІ категорії, з педагогічним стажем -11 років. З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

 • батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з ОП (охорона праці);
 • пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів навчально-виховного процесу;

3) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей на території Варварівської сільської ради;

4) колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу; в рамках здійснення міжнародних зв’язків з педагогами дошкілля в закладі стабільно функціонує офіційний сайт ДНЗ varvarovkadnz@gmail.com. Протягом року велося електронне відвідування та електронна черга дітей дошкільного закладу через «Курс дошкілля» де висвітлюється мережа дошкільного закладу, відвідуваність дітей, харчування, антропометрія та можливість бачити батьками чергу до садочку своєї дитини.

5)  організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту»). в розмірі 60% ;

6) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через батьківський комітет ДНЗ, загальні батьківські збори.

6.Організація роботи із сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу.

Одним із головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

Педагогічний колектив дошкільного закладу на протязі року тісно співпрацював з колективом батьків вихованців. Успішно відбувається педагогічний супровід підвищення знань і умінь батьків за допомогою просвітницьких форм роботи:

- відкриті перегляди свят та розваг ;

- виставки дитячих робіт з відповідної тематики (щомісяця);

- фотовиставки (1 раз на квартал);

- інформаційні проспекти (щомісячно);

- інформаційний стенд (щомісячно);

- підбір бібліотечки для батьків (щомісячно);

- консультації, рекомендації, бесіди (групові й індивідуальні – за запитом);

- батьківські збори (загальні – 2 рази на рік, групові – 4 рази на рік).

Основними напрямами роботи педагогів із батьками щодо виховання та розвитку дітей є:

· удосконалення партнерства сім’ї та колективу закладу в укріпленні здоров’я дошкільників та розвиток їх творчого потенціалу;

· цілеспрямована фахова допомога сім’ї у вирішенні соціальних і психолого-педагогічних проблем;

· формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї – набуття членами сім’ї соціально-педагогічних знань і навичок достатніх для реалізації завдань повсякденного життя;

· співпраця у створені належних та безпечних умов для життєдіяльності та розвитку дітей;

· залучення батьків до активної участі у навчально-виховному процесі ДНЗ.

У дошкільному закладі системно працює батьківський комітет (голова Богдан А.Л .), обрання якого відбувається під час проведення загальних батьківських зборах. Батьківський комітет розглядає питання ефективного існування ДНЗ, допомагає як у здійсненні навчально-виховного процесу, так і у матеріально-технічному забезпеченні. Двічі на рік завідувач звітує перед батьками про проведену роботу та результати співпраці.

В 2016-2017 н.р. проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей, за результатами яких складалися акти, надавалися пільги в ДНЗ щодо часткової оплати за харчування в закладі. Створено банк даних дітей пільгових категорій: 3 дітей на безоплатній основі ( діти з малозабезпечених сімей), багатодітні сім’ї – 8 (25% оплати), всім іншим - 50% від вартості харчування. За потреби поновлювався соціальний паспорт.

7.Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив брав участь у:

 • акціях милосердя: «Діти дітям», «Допомога учасникам АТО»;
 •  «Петриківка – душа України»;
 • «Веселі старти» з елементами футболу»;
 • «Музичний керівник»;
 • «Найкращий методичний кабінет».

8. Організація харчування у ДНЗ.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227.

У ДНЗ працює досвідчений, кваліфікований медичний персонал, завгосп та кухарі.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:

9. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Варваріський ДНЗ «Ластівка» є комунальним закла­дом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпеченню прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

10. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

Завдяки активної діяльності дошкільного закладу, сільського голови Варварівської сільської ради Чепурного В.М. та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась.

За допомогою коштів, виділених з бюджету Варварівської сільської ради придбано та облаштовано дитячий ігровий майданчик на сумму 70 тис.грн.

       Для повноцінного існування навчального закладу  з бюджету Варварівської сільської ради виділено на придбання музичного інструменту – баяну в сумі 25тис.200 грн., на ноутбук в сумі 8тис.315 грн., на принтер 6тис.318 грн., на електроводонагрівач в медичний кабінет в сумі 2тис.800грн., на електронні ваги вартістю 700грн., на махрові рушники в кількості 64шт. вартістю 1тис.812,48 грн., наматрацники в кількості 96 шт. вартістю 6тис.935,04 грн., а також на придбання миючих (5тис.587,74грн.) та дезинфікуючих засобів (500грн.)

     Завдяки благодійним внескам батьківської громади навчальний заклад має фінансову підтримку, а саме придбання канцтоварів, господарчих потреб.

У 2017-2018 навчальному році планується зміцнити матеріально-технічну базу:

- ремонт приміщення пральні, харчоблоку;

- поточні ремонти по групам;

- перекриття даху;

- ремонт фасаду будівлі;

- ремонт доріжок закладу.

Завідувач ДНЗ                    М.Л.Зражевська

ЗВІТУВАННЯ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ "ЛАСТІВКА" ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

ЗРАЖЕВСЬКОЇ МАРИНИ ЛЕОНІДІВНИ

за 2015-2016 н.р.


        Даний звіт написаний на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року № 178 та „Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю”
     Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1.     Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2.    Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні; створення передумов для впровадження    Базового компоненту дошкільної освіти та навчальних програм- «Оберіг» та « Українське дошкілля»,якими педагогічний колектив користувався під час навчального року.
     Комунальний дошкільний навчальний заклад «Ластівка»свою діяльністьвідповідно до Закону України „Про дошкільну освіту”, Статуту дошкільного закладу.

Загальна характеристика
         ДНЗ працює за 5-ти денним робочим днем. Щоденний графік роботи з 7.0 до 17.30годин.
     Навчальний рік в ДНЗ починається 1 вересня та закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня – літній оздоровчий період. В закладі визначена українська мова навчання та виховання.
Склад вихованців
          За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 99місць (5 груп) для дітей від 1,5 до 6(7) років. На сьогоднішній день у ДНЗ функціонує 3 групи – 47дітей. Планується відкриття 4-ї групи.
Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.
Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.
Кадрове забезпечення
Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач , музичний керівник, 5 вихователів (з них – 4мають вищу освіту, 1– неповну вищу освіту), м\с старша.
Станом на 01.09.16 у закладі немає жодних вакансій.
   Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.
           Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Пріоритетним напрямком роботи ДНЗ є формування екологічної свідомості дошкільника.
Прийом дітей до ДНЗ
          На виконання Закону України „Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року „Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року „Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, „Про здійснення соціально-педагогічного патронату” від 17.12.2008 № 1\9-811 протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4-5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. З боку керівника дошкільного закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи. Діти 5-го віку мікрорайону 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.
На даний час всі потреби щодо влаштування  дітей 5-ти річного віку в ДНЗ задоволені. Згідно планової мережі розпочато прийняття заяв від батьків дітей 2-го, 3-го року життя на влаштування в ДНЗ згідно черговості реєстрації в Журналі обліку дітей та електронної реєстрації дітей в базі даних, що потребують влаштування до закладу.
Розвивальне середовище та освітній процес
    Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
      Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
- музична  зала;
- методичний кабінет та медичний блок;
- харчоблок, пральня;
- 3 вікових групи;
- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
- спортивна зала.
Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Педагогічний процес відбувається згідно вимог програм  „Оберіг» та»Українське довкілля»Сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними виданнями. Створення колективом такої системи методичної роботи позначається на рівні знань, умінь, навичок дітей, на розвитку їх творчих здібностей. Так в закладі 3 рази на рік проводиться діагностування рівня знань дітей дошкільних груп за лініями розвитку відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.
      Протягом 2015-2016 навчальногороку педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу передового та педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.
Фізкультурно – оздоровча робота
    Велику увагу педагоги та м\с старша приділяють питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку.
Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створені умови: спортивний майданчик, ігри на асфальті, в наявності спортивний інвентар.
    Систематичне використання у навчально-виховному процесі здоров’язберігаючих технологій, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, поліпшення підготовки та організації у повному обсязі організаційних форм роботи з фізичного виховання: фізкультурних занять на свіжому повітрі, ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, фізкультхвилинок, фізкультурних розваг, ігор, естафет і свят, Днів і тижнів здоров’я дозволило покращити показники моніторингу здоров’я, який здійснює медична сестра ДНЗ.
       На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Щорічно проводиться тубдіагностика всіх дітей ДНЗ, щоденний огляд працівників харчоблока на наявність гнойникових захворювань. Два рази на рік працівники закладу проходять медичні огляди, тому вірогідність захворювання дитини від працівників ДНЗ зведена до мінімуму.
Проводяться антропометричні дослідження дітей раннього віку – щоквартально, дошкільнят – два рази на рік. Всі дані про дітей фіксуються в листках здоров’я дитини.
Поряд з цим ми щомісячно, щоквартально та щорічно узагальнюємо дані про рівень захворюваності та відвідування дітьми ДНЗ.
Ведеться щоденний контроль відвідування дітьми дитячого садочку. Дані свідчать про значний відсоток невідвідування ДНЗ без поважних причин, що суперечить вимогам Статуту закладу, де зазначено, що дитина має право не відвідувати закладу випадках:
-         хвороби та пред’явлення довідки від лікаря;
-         відпустки одного з батьків з пред’явленням заяви;
-         карантину; рекомендованого домашнього режиму,
-         санаторно – курортним лікуванням з пред’явленням довідки та заяви,
-         під час літнього оздоровчого періоду.
Організація харчування
Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У закладі  працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі.
Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та технології приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.
Меню дуже різноманітне і калорійне. Складається перспективне меню на весняно-літній та осінньо-зимовий періоди; ведеться бракераж готової продукції та сировини. Постійно контролюються строки реалізації продуктів харчування та умови зберігання продуктів.
       У закладі безкоштовно харчуються діти пільгових категорій:
-         дитина ,яка з малозабезпечених сімей – 2.
-         діти з багатодітних сімей- 10 осіб.
        Харчування дітей в дошкільному закладі у 2016 році здійснювалось на 16,67грн.
        Виконання натуральних норм харчування у 2016 рік склало 79%.
       Аналіз внесення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ показав, що всі батьки виконують свої обов’язки, тим самим не порушують вимоги Статуту закладу в розділі своєчасної, до 10 числа місяця,  внесення плати.
Система роботи щодо соціального захисту дитини
            Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:
           - Конституція України;
           - Конвенції ООН про права дитини;
           - Законом України «Про охорону дитинства»;
           - Сімейний кодекс.
           Впродовж року, на нараді при завідувачі, звітується про наявність в ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, яка проведена з дітьми даних категорій.
      На особливому обліку знаходяться діти-сироти, діти-інваліди. У звітному навчальному році таких дітей – немає.
      Система роботи закладу щодо попередження травматизму та безпеки життєдіяльності
           З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та охорони праці працівників закладу, запобігання випадкам травматизму і загибелі дітей та працівників під час навчально-виховного процесу, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків систематично проводиться аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я дітей та працівників у ДНЗ, який показує, що колективом закладу та адміністрацією проводиться плідна робота з даного питання.
      Згідно наказів управління та виконкому в закладі проводився « Місячних безпеки життєдіяльності » та Тиждень безпеки дитини. Вихователями було проведено ряд заходів та музичних розваг по даному питанню.
           Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.       Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Завідувач та завгосп пройшли спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму та отримали посвідчення.
      За звітний період випадків травмування дітей під час навчально-виховного процесу не зафіксовано. Серед працівників травм не було зафіксовано також.
      В ДНЗ створено постійно – діючу комісію з питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків.
Управлінська діяльність завідувача ДНЗ
     Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює відділ  освіти Юр’ївської  районної адміністрації.
         До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:
     • Рада закладу
     • Батьківські комітети груп
     • Профспілковий комітет
     • Педагогічна рада
     • Загальні збори батьків та членів трудового колективу
    Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:
1 Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду на особистому прийомі у керівника були 10 осіб. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ, надання пільг за харчування, збереження місця, видача довідок.  За ініціативи завідувача на особистому прийомі були батьки, які мали заборгованість по оплаті за харчування, безпричинне невідвідування закладу.
2. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління закладом.
Робота щодо зміцнення матеріально - технічної бази ДНЗ
Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.
За кошти місцевого бюджету(Варварівської с\р)
-зроблено поточний ремонт дошкільного навчального закладу (6 тис.грн)
                 У звітному році придбано за кошти батьків:
- стенди для групи раннього віку;
- стенд та таблички-підписи на двері для ДНЗ;
- тюлі та карнизи для спортивної зали.
Всі групи придбали, господарчі товари (посуд, сантехніка, будівельні матеріали для косметичного ремонту груп), миючі засоби та фарба.
Проведені ремонтні роботи та придбання необхідних матеріалів у
     Я вдячна батькам Варварівської громади та голові Варварівської с/р - ЧЕПУРНОМУ В.М., які допомагають у проведенні ремонтних робіт закладу, створюють затишок та комфорт для дітей.
   Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові завдання.
Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.
Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.